2. Kongebok 15
N11BM

2. Kongebok 15

15
Kong Asarja i Juda
1 # 14,21; 2 Krøn 26,1ff # 15,1 Asarja Kongen kalles også Ussia. Jf. v. 13; Jes 1,1; 6,1. I det tjuesjuende året Jeroboam var konge i Israel, ble Asarja, sønn av Amasja, konge i Juda. 2Han var seksten år da han ble konge, og regjerte i Jerusalem i femtito år. Hans mor het Jekolja og var fra Jerusalem. 3#14,3ff Asarja gjorde det som var rett i Herrens øyne, akkurat som hans far Amasja hadde gjort. 4Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte å ofre og brenne offerild på haugene.
5 # 3 Mos 13,46; 2 Krøn 26,19ff Men Herren rørte ved kongen slik at han måtte lide av en hudsykdom helt til sin dødsdag. Han bodde i et hus for seg selv, og Jotam, kongens sønn, styrte slottet og folket i landet. 6Det som ellers er å fortelle om Asarja og alt han gjorde, står skrevet i Juda-kongenes krønike. 7Asarja gikk til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt hos sine fedre i Davidsbyen, og hans sønn Jotam ble konge etter ham.
De siste kongene i Israel
8 # 14,29 I det trettiåttende året Asarja var konge i Juda, ble Sakarja, sønn av Jeroboam, konge i Israel. Han regjerte i Samaria i seks måneder. 9#10,29 Sakarja gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik hans fedre hadde gjort. Han holdt ikke opp med de syndene som Jeroboam, Nebats sønn, hadde fått israelittene med på. 10Sjallum, sønn av Jabesj, fikk i stand en sammensvergelse mot Sakarja. Han slo ham i hjel i folkets påsyn og ble konge i hans sted. 11Det som ellers er å fortelle om Sakarja, står skrevet i Israels-kongenes krønike. 12#10,30 Det gikk i oppfyllelse, det ordet som Herren hadde talt til Jehu: «I fire ledd skal dine sønner sitte på Israels trone.» Og slik ble det.
13 # 15,13 Ussia >v. 1. Sjallum, sønn av Jabesj, ble konge i det trettiniende året Ussia var konge i Juda. Han regjerte i Samaria en måneds tid. 14#15,14 Tirsa >1 Kong 14,17. Da dro Menahem, sønn av Gadi, opp fra Tirsa og kom til Samaria. Der slo han i hjel Sjallum, sønn av Jabesj, og ble konge i hans sted. 15Det som ellers er å fortelle om Sjallum og den sammensvergelsen han fikk i stand, står skrevet i Israels-kongenes krønike.
16 # 8,12 # 15,16 Tappuah by ved grensen mellom Efraim og Manasse. Jf. Jos 16,8. Så ødela Menahem Tappuah og alt som var i byen, og områdene omkring helt til Tirsa. Fordi folket ikke hadde åpnet porten for ham, herjet han byen og skar opp alle kvinnene som var med barn. 17Det var i Juda-kongen Asarjas trettiniende regjeringsår at Menahem, sønn av Gadi, ble konge i Israel. Han regjerte i Samaria i ti år. 18Menahem gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Så lenge han levde, holdt han ikke opp med de syndene som Jeroboam, sønn av Nebat, hadde fått israelittene med på.
19 # 15,19 Pul et annet navn på assyrerkongen Tiglat-Pileser 3. (745–727 f.Kr.). Jf. v. 29 og 1 Krøn 5,26. 1000 talenter ca. 34 200 kg. Assyrerkongen Pul gikk til angrep på landet. Da ga Menahem ham tusen talenter sølv for at han skulle støtte ham og sikre ham kongsmakten. 20#15,20 50 sjekel ca. 570 g. Sølvet til assyrerkongen krevde Menahem inn fra alle velstående israelitter, femti sjekel fra hver. Da vendte assyrerkongen tilbake og ble ikke lenger der i landet. 21Det som ellers er å fortelle om Menahem og alt han utrettet, står skrevet i Israels-kongenes krønike. 22Menahem gikk til hvile hos sine fedre, og hans sønn Pekahja ble konge etter ham.
23I det femtiende året Asarja var konge i Juda, ble Pekahja, sønn av Menahem, konge i Israel. Han regjerte i Samaria i to år. 24Pekahja gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og holdt ikke opp med de syndene som Jeroboam, sønn av Nebat, hadde fått israelittene med på. 25Hans våpenbærer Pekah, sønn av Remalja, fikk i stand en sammensvergelse mot Pekahja. Han hogg ned både ham og Argob og Arje i Samaria, inne i borgen i kongens slott. Pekah hadde med seg femti mann fra Gilead. Da han hadde drept Pekahja, ble han konge i hans sted. 26Det som ellers er å fortelle om Pekahja og alt han utrettet, står skrevet i Israels-kongenes krønike.
27Det var i Juda-kongen Asarjas femtiandre regjeringsår at Pekah, sønn av Remalja, ble konge i Israel. Han regjerte i Samaria i tjue år. 28Pekah gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og holdt ikke opp med de syndene som Jeroboam, sønn av Nebat, hadde fått israelittene med på.
29 # 1 Kong 15,20 # 15,29 Tiglat-Pileser >v. 19. På den tiden Pekah var konge i Israel, kom assyrerkongen Tiglat-Pileser og tok Ijjon, Abel-Bet-Maaka, Janoah, Kedesj, Hasor, Gilead og Galilea, hele Naftali-landet. Og han førte folket bort til Assur. 30Da fikk Hosea, sønn av Ela, i stand en sammensvergelse mot Pekah, sønn av Remalja. Hosea slo ham i hjel og ble konge i hans sted. Dette var i det tjuende året etter at Jotam, sønn av Ussia, ble konge. 31Det som ellers er å fortelle om Pekah og alt han utrettet, står skrevet i Israels-kongenes krønike.
Kong Jotam i Juda
32 # 2 Krøn 27,1ff I det andre året Pekah, sønn av Remalja, var konge i Israel, ble Jotam, sønn av Ussia, konge i Juda. 33Han var tjuefem år gammel da han ble konge, og regjerte i Jerusalem i seksten år. Hans mor het Jerusja og var datter av Sadok. 34Jotam gjorde det som var rett i Herrens øyne, i ett og alt som hans far Ussia hadde gjort. 35Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte å ofre og tenne offerild på haugene. Det var Jotam som bygde Øvreporten i Herrens hus. 36Det som ellers er å fortelle om Jotam og alt han utrettet, står skrevet i Juda-kongenes krønike.
37 # 16,5; Jes 7,1 På den tiden begynte Herren å la arameerkongen Resin og Pekah, sønn av Remalja, gå mot Juda. 38Jotam gikk til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt hos sine fedre i Davidsbyen, og hans sønn Ahas ble konge etter ham.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål