2. Korinter 8

8
Innsamlingen til menigheten i Jerusalem
(Kap. 8–9)
Menighetene i Makedonia som forbilde
1 # Apg 24,17; Rom 15,25ff; 1 Kor 16,1; Gal 2,10 Vi vil nå gjøre kjent for dere, søsken, hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. 2For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. 3#9,7 De ga etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne. 4De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. 5Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det. 6Derfor ba vi Titus om å gjøre ferdig den gaven som han allerede hadde begynt på hos dere.
7 # 1 Kor 1,5 Dere har jo overflod av alt: av tro og tale, av kunnskap og iver og av den kjærlighet dere har fra oss. Så må dere også med denne gaven vise deres overflod! 8Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. 9#Matt 8,20; Fil 2,6f Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. 10#1 Kor 16,1f Jeg sier min mening om dette, og det kan være nyttig for dere. Dere begynte så godt i fjor og viste i handling at dere virkelig ville dette. 11Nå gjelder det å fullføre. Som dere villig gikk i gang, må dere nå villig fullføre, alt etter evne. 12#Mark 12,42–44 For når den gode viljen er til stede, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. 13Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere ha det trangt, men det skal være likhet. 14Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet, 15#2 Mos 16,18 slik det står skrevet:
Den som fikk mye,
hadde ingen overflod,
og den som fikk lite,
led ingen mangel.
Titus og menighetenes utsendinger
16Gud være takk som har vakt denne iver for dere i Titus' hjerte. 17Han sa ja da jeg ba ham, og ble så ivrig at han nå reiser til dere fordi han selv vil. 18Sammen med ham sender vi den bror som får ros i alle menighetene for sitt arbeid for evangeliet. 19Ikke bare det, men han er også blitt valgt av menighetene til å reise sammen med oss og overbringe denne gaven, som vi har fått i stand til Herrens ære og som tegn på vår gode vilje. 20Vi vil unngå enhver kritikk i forbindelse med dette store beløpet vi har hånd om. 21#Ordsp 3,4; Rom 12,17 For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker. 22Sammen med disse to sender vi enda en bror. Vi har ofte og på mange måter sett eksempler på hans iver. Han har stor tillit til dere, og derfor er han nå enda mer ivrig etter å ta fatt.
23Når det gjelder Titus, så husk at han er min medhjelper og medarbeider hos dere. De andre brødrene er menighetenes utsendinger, til ære for Kristus. 24#7,14 Gi derfor menighetene et synlig bevis på deres kjærlighet til dem, og la dem få se at det er med rette vi har rost dere.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring