2. Korinter 6
N11BM

2. Korinter 6

6
Tålmodighet i tjenesten
1Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. 2#Jes 49,8 For han sier:
Jeg bønnhørte deg i rette tid
og hjalp deg på frelsens dag.
Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!
3 # 6,3 tjenesten Noen håndskrifter har «tjenesten vår». Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet. 4#4,9+#6,4–5.8–10 >4,8. Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. 6Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7#Ef 6,11ff#6,7 med rettferds våpen i høyre og venstre hånd En romersk soldat hadde i venstre hånd et stort skjold til forsvar, i høyre hånd et langt spyd eller sverd til angrep. med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, 9#Sal 118,18; 2 Kor 4,10f vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, 10#7,4 vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.
11 # 7,3 Vi har nå talt rett ut til dere, korintere. Dere har stort rom i hjertet vårt. 12Dere har det ikke trangt hos oss, det er i deres eget hjerte det er trangt. 13Men jeg snakker som til barn: Gjør gjengjeld! Åpne dere for oss.
Den levende Guds tempel
14 # Ef 5,7.11 # 6,14 fremmed åk 5 Mos 22,10 har en bestemmelse om ikke å pløye med okse og esel sammen. Her brukt i overført betydning. Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? 15#1 Kor 10,21#6,15 Beliar jødisk navn på =djevelen. Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? 16#3 Mos 26,11f; Esek 37,27; 1 Kor 3,16+ Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt:
Jeg vil bo og vandre midt iblant dem,
jeg skal være deres Gud,
og de skal være mitt folk.
17 # Jes 52,11; Jer 51,45; Åp 18,4 Derfor sier Herren:
Dra bort fra dem
og skill dere fra dem.
Rør ikke noe urent!
Da vil jeg ta imot dere,
18 # 2 Sam 7,14; Jer 31,9 jeg vil være deres far,
og dere skal være mine sønner og døtre,
sier Herren, Den allmektige.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål