2. Krønikebok 8

8
Salomo fullfører verket
1 # 1 Kong 9,10–28 Da de tjue årene var gått som Salomo hadde brukt til å bygge Herrens hus og kongeborgen, 2bygde han opp igjen de byene som Hiram hadde gitt ham, og lot israelitter bosette seg der. 3#8,3 Hamat-Soba i arameerriket Soba. >1 Sam 14,47. Så dro Salomo til Hamat-Soba og inntok byen. 4#8,4 Tadmor Palmyra i ørkenområdet nordøst for Damaskus. Han bygde opp igjen Tadmor i ørkenen og alle byene med lagerhus som han hadde bygd i Hamat. 5Han bygde også opp igjen Øvre Bet-Horon og Nedre Bet-Horon til befestede byer med murer, porter og bommer, 6og Baalat og alle byene hvor Salomo hadde lagerhus, og alle de byene hvor han hadde vognene og hestene sine. Han bygde også alt han ønsket seg både i Jerusalem og i Libanon, i hele det riket han hersket over.
7I landet var det fortsatt igjen en befolkning som ikke tilhørte Israel: hetitter, amoritter, perisitter, hevitter og jebusitter. 8#Jos 16,10 Salomo la pliktarbeid på etterkommerne av disse folkene, så mange som ennå var igjen i landet fordi israelittene ikke hadde gjort ende på dem. Slik har det vært til denne dag. 9Men han satte ingen av israelittene til å gjøre slavearbeid; de var krigere, befalsmenn, vognkommandanter og ryttere. 10Tallet på de arbeidslederne kong Salomo hadde, var to hundre og femti. De hadde tilsyn med arbeidsfolkene.
11Salomo førte faraos datter fra Davidsbyen opp til det huset han hadde bygd for henne. Han sa: «Det skal ikke bo noen kvinne i huset til David, Israels konge. For det er hellig, siden Herrens paktkiste er kommet dit.»
12Så ofret Salomo brennoffer til HerrenHerrens alter som han hadde bygd foran forhallen. 13#2 Mos 23,14ff; 4 Mos 28,2ff#8,13 sabbatsdagene … løvhyttefesten =fester og høytider. Hver dag ofret han så mye som Moses hadde påbudt, på sabbatsdagene, nymånedagene og på de tre høytidene i året: de usyrede brøds høytid, ukefesten og løvhyttefesten. 14#1 Krøn 24,1ff; 26,1ff Etter den forskriften hans far David hadde gitt, fastsatte han skiftordningen for prestene i deres tjeneste, og tjenesten for levittene og for dørvokterne ved de enkelte portene, skift for skift. Tjenesten for levittene besto i å synge lovsanger og å hjelpe prestene i tjenesten, slik det krevdes hver dag. For dette hadde gudsmannen David påbudt. 15De vek ikke av fra det som kongen hadde befalt når det gjaldt prestene og levittene, verken om skattkamrene eller noe annet.
16Nå var hele Salomos verk fullført, fra den dagen da grunnvollen til Herrens hus ble lagt, inntil det sto ferdig. Herrens hus var fullført.
17 # 8,17 Eilat >5 Mos 2,8. Siden dro Salomo til Esjon-Geber og til Eilat, som ligger ved kysten i Edom-landet. 18#8,18 450 talenter ca. 15 390 kg. Hiram fikk noen av mennene sine til å sende ham skip med sjøfolk som var godt kjent på havet. De dro av sted sammen med Salomos menn til Ofir. Der hentet de fire hundre og femti talenter gull, som de førte til kong Salomo.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring