2. Krønikebok 27
N11BM

2. Krønikebok 27

27
Jotams regjering
1 # 2 Kong 15,32–38 Jotam var tjuefem år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i seksten år. Hans mor het Jerusja og var datter av Sadok. 2#26,4.16 Jotam gjorde det som var rett i Herrens øyne, i ett og alt som hans far Ussia hadde gjort. Men han gikk ikke inn i Herrens tempel. Og folket fortsatte å gjøre det som var ondt.
3 # 27,3 Ofel-muren bymuren mot Kedron-dalen, sør for tempelområdet. >33,14. Det var Jotam som bygde Øvreporten i Herrens hus, og han bygde også mye på Ofel-muren. 4#26,10 Han bygde byer i Juda-fjellene og oppførte borger og tårn i skogene. 5#27,5 100 talenter, 10 000 kor ca. 3420 kg og 3 640 000 l. Han førte krig mot ammonittenes konge og vant over dem. Ammonittene måtte det året gi ham hundre talenter sølv, ti tusen kor hvete og ti tusen kor bygg. Det samme måtte de gi ham det andre og tredje året. 6Slik styrket Jotam sin stilling fordi han var stø i sin ferd for Herren sin Guds ansikt.
7Det som ellers er å fortelle om Jotam, om alle krigene hans og alt han gjorde, står skrevet i boken om Israels og Judas konger. 8Han var tjuefem år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i seksten år. 9Så gikk Jotam til hvile hos sine fedre. De gravla ham i Davidsbyen. Hans sønn Ahas ble konge etter ham.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål