2. Krønikebok 10

10
Riket blir delt
1 # 1 Kong 12,1–20 # 10,1 Sikem >1 Mos 12,6. Rehabeam dro til Sikem, for hele Israel var kommet dit for å gjøre ham til konge. 2#1 Kong 11,40 Dette fikk Jeroboam, sønn av Nebat, høre. Han var da i Egypt. Dit hadde han flyktet for kong Salomo, men nå vendte han tilbake derfra. 3Nå sendte de bud på Jeroboam. Og så kom han og hele Israel til Rehabeam og sa: 4«Din far la et tungt åk på oss. Men nå må du lette det harde arbeidet og det tunge åket som din far la på oss, så skal vi tjene deg.» 5Men han svarte dem: «Kom tilbake til meg om tre dager!» Og folket gikk sin vei.
6Kong Rehabeam rådførte seg først med de gamle, de som hadde stått i tjeneste hos hans far Salomo mens han levde. Han spurte: «Hvordan råder dere meg til å svare dette folket?» 7De svarte: «Hvis du vil være god mot dette folket og føyer dem og svarer dem med vennlige ord, da vil de tjene deg alle dine dager.» 8Men Rehabeam forkastet det rådet de gamle ga ham. Han spurte de unge til råds, de som hadde vokst opp sammen med ham, og som nå gjorde tjeneste hos ham. 9«Hva råder dere oss til å svare dette folket?» spurte han. «De har bedt meg om å lette det åket min far la på dem.» 10Da svarte de unge som hadde vokst opp sammen med ham: «Folket sa til deg: Din far la et tungt åk på oss. Du må gjøre det lettere for oss! Men slik skal du svare dem: Min lillefinger er tykkere enn min fars midje. 11Min far la et tungt åk på dere, jeg vil gjøre det enda tyngre. Min far tuktet dere med sveper, jeg vil tukte dere med piggremmer.»
12Den tredje dagen kom Jeroboam og hele folket til Rehabeam, slik kongen hadde bedt dem om da han sa: «Kom tilbake til meg om tre dager!» 13Kong Rehabeam ga dem nå et hardt svar. Han forkastet rådet fra de eldste 14og svarte slik som de unge hadde rådet ham til: «Min far la et tungt åk på dere, jeg vil gjøre det enda tyngre. Min far tuktet dere med sveper, jeg vil tukte dere med piggremmer.» 15#10,15 Ahia Jf. 1 Kong 11,26–39. Kongen hørte ikke på folket, for Herren hadde styrt det slik for å oppfylle ordet han hadde talt til Jeroboam, sønn av Nebat, gjennom Ahia fra Sjilo.
16 # 2 Sam 20,1 Da kongen ikke ville høre på dem, ga hele Israel ham dette svaret:
«Hvilken del har vi i David?
Vi har ingen lodd i Isais sønn.
Hjem til teltene, Israel!
David, sørg nå for ditt eget hus!»
Så dro alle israelittene hjem igjen. 17Rehabeam ble ikke konge over andre israelitter enn dem som bodde i byene i Juda.
18 # 10,18 Hadoram 1 Kong 12,18 har Adoniram. Kong Rehabeam sendte Hadoram til dem, han som hadde tilsyn med pliktarbeidet. Men israelittene steinet ham til døde. Rehabeam klarte å redde seg opp i vognen sin og flykte til Jerusalem. 19Slik gjorde Israel opprør mot Davids hus, og slik har det vært til denne dag.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring