2. Timoteus 2

2
Tjeneste og lidelse
1Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. 2#1 Tim 6,12; 2 Tim 3,14 Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. 3#1,8; 4,5 Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus! 4Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som hærføreren vil. 5#1 Kor 9,24ff; 2 Tim 4,7f; Jak 1,12; 1 Pet 5,4; Åp 2,10; 3,11 Og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne seierskransen. 6#1 Kor 9,7.10 Bonden som arbeider hardt, skal få først av avlingen. 7Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg innsikt i alt.
8 # Rom 1,3; 1 Kor 15,4.20 # 2,8 av Davids ætt Ifølge profetene skulle Messias være av Davids ætt. Jf. 2 Sam 7,12f; Sal 2,7; Jes 11,1. Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde og er av Davids ætt. Dette er mitt evangelium, 9#Ef 3,1; Fil 1,12ff og for dette lider jeg. Ja, jeg er bundet i lenker som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet. 10#Kol 1,24 Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal nå fram til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet. 11#Rom 6,3f.8 Dette er et troverdig ord:
Døde vi med ham,
skal vi også leve med ham.
12 # Matt 10,33+; Rom 8,17 Holder vi ut,
skal vi også herske med ham.
Fornekter vi,
skal han fornekte oss.
13 # 4 Mos 23,19; Rom 3,3f Er vi troløse,
så er han trofast,
for han kan ikke fornekte seg selv.
Fasthet mot vranglæren
14 # 1 Tim 1,6; 6,4.20f; 2 Tim 2,16.18; Tit 1,10 Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på. 15Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte. 16#1 Tim 1,6+ Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, 17#1 Tim 1,20 og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymeneos og Filetos, 18som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk. 19#4 Mos 16,5; Matt 7,23; Joh 10,14; 1 Kor 8,3 Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: «Herren kjenner sine», og: «Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett». 20#Rom 9,21 I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, de første til fint bruk og de andre til simplere bruk. 21#3,17 Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning.
22 # Apg 9,14+; Gal 5,22; 1 Tim 6,11 Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte. 23#1 Tim 4,7; 6,4f Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid. 24#Tit 1,7.9 En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt, 25#Matt 3,2+; 1 Tim 2,4 så han ydmykt viser til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne. 26Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring