2. Timoteus 2:2

2. Timoteus 2:2 N11BM

Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del