2. Samuelsbok 23:38

2. Samuelsbok 23:38 N11BM

Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del