2. Samuelsbok 23:35

2. Samuelsbok 23:35 N11BM

Hesro fra Karmel; Paarai fra Arab
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del