2. Samuelsbok 23:29

2. Samuelsbok 23:29 N11BM

Heleb, sønn av Baana fra Netofa; Ittai, sønn av Ribai fra Gibea i Benjamin
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del