2. Samuelsbok 23:22

2. Samuelsbok 23:22 N11BM

Dette gjorde Benaja, sønn av Jojada, og han fikk et stort navn blant de tretti krigsheltene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del