2. Samuelsbok 19:28

2. Samuelsbok 19:28 N11BM

For hele min fars hus har ikke fortjent noe annet enn døden av deg, herre konge. Likevel har du satt din tjener blant dem som spiser ved ditt bord. Hva mer har jeg da å kreve eller klage til kongen for?»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del