2. Samuelsbok 19:25

2. Samuelsbok 19:25 N11BM

Da han kom fra Jerusalem for å møte kongen, sa kongen til ham: «Hvorfor fulgte du ikke med meg, Mefibosjet?»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del