2. Samuelsbok 16:15

2. Samuelsbok 16:15 N11BM

I mellomtiden var Absalom og hele hæren av israelitter kommet til Jerusalem. Ahitofel var også med.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del