2. Korinter 6:13

2. Korinter 6:13 N11BM

Men jeg snakker som til barn: Gjør gjengjeld! Åpne dere for oss.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del