2. Korinter 11:4

2. Korinter 11:4 N11BM

For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2. Korinter 11:4