2. Korinter 11:30

2. Korinter 11:30 N11BM

Skal jeg være stolt, vil jeg være stolt av min svakhet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del