2. Korinter 11:29

2. Korinter 11:29 N11BM

Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del