2. Korinter 11:15

2. Korinter 11:15 N11BM

Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del