2. Krønikebok 5:9

2. Krønikebok 5:9 N11BM

Stengene var så lange at en kunne se endene av dem fra Det hellige foran Det aller helligste, men de kunne ikke sees utenfra. Der har den vært til denne dag.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del