2. Krønikebok 5:10

2. Krønikebok 5:10 N11BM

I kisten fantes det ikke noe annet enn de to tavlene som Moses hadde lagt der ved Horeb, den gang HERREN sluttet pakt med israelittene da de dro ut av Egypt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del