1. Timoteus 5
N11BM

1. Timoteus 5

5
Forskjellige grupper i menigheten
1 # 5,1–6,2 Denne delen av brevet henter visse trekk fra de såkalte hustavlene. =hustavler. # 3 Mos 19,32 Bruk ikke harde ord mot en eldre mann, men forman ham som en far. Forman unge menn som brødre, 2eldre kvinner som mødre og unge kvinner som søstre, i all renhet. 3#5,3 Enker Det hørte til jødisk og tidligkristen trospraksis å ta seg av enker. Jf. Apg 6,1. Enker som virkelig er enker, skal du hedre og støtte. 4Men har en enke barn eller barnebarn, da må disse først lære å leve gudfryktig i sin egen familie og med takk gi noe tilbake til de eldre. For dette er etter Guds vilje.
5 # Luk 2,37 Den som virkelig er enke og står alene, har satt sitt håp til Gud og ber og kaller på ham natt og dag. 6#Åp 3,1 Men vil hun bare nyte livet, er hun levende død. 7#4,11 Også dette skal du innskjerpe, så ingen skal komme med anklager mot dem. 8#Matt 15,5f En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.
9 # 5,9 menighetens enker De utførte en bestemt tjeneste i menigheten og fikk sitt underhold av den. Bare den som har fylt seksti år, kan innskrives blant menighetens enker. Hun må ha vært én manns kone, 10#1 Mos 18,3f; Luk 7,44; Joh 13,4.14; Hebr 13,2#5,10 vasket de helliges føtter Det vises her antakelig til en spesiell oppgave i forbindelse med de kristnes felles måltider og gudstjenester, i tråd med Jesu vasking av disiplenes føtter. >Joh 13,5. være kjent for gode gjerninger, ha oppdratt barn, vist gjestfrihet, vasket de helliges føtter, hjulpet nødlidende og alltid ha vært opptatt av å gjøre det gode. 11Men yngre enker skal du ikke godta. For når begjæret deres trekker dem bort fra Kristus så de heller vil gifte seg, 12får de den dommen over seg at de har brutt sitt første løfte om troskap. 13Dessuten har de ikke noe å gjøre og venner seg til å springe fra hus til hus. Ja, ikke nok med det, de sladrer og blander seg i andres saker og snakker om slikt som ikke passer seg. 14#1 Kor 7,9 Jeg vil derfor at de unge enkene skal gifte seg, få barn og styre sitt hus, så ikke motstanderen får anledning til å snakke nedsettende om dem. 15Noen har allerede vendt seg bort og fulgt Satan. 16Om en troende kvinne har enker hos seg, skal hun sørge for dem og ikke belaste menigheten. Så kan menigheten sørge for de enkene som står alene.
17 # 1 Kor 16,16.18 Eldste som er gode ledere i menigheten, fortjener dobbel belønning, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning. 18#5 Mos 25,4; Luk 10,7; 1 Kor 9,9ff For Skriften sier: Du skal ikke sette muleband på en okse som tresker, og: Arbeideren er verd sin lønn. 19#5 Mos 17,6; 19,15; Matt 18,16 Godta ikke anklager mot en eldste uten to eller tre vitner. 20#Gal 2,14 Dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær til advarsel for de andre. 21Jeg pålegger deg for Guds og Kristi Jesu ansikt og for de utvalgte engler at du skal overholde dette, uten fordommer og uten å være partisk. 22#Åp 18,4#5,22 legge hendene på =håndspåleggelse. Vær ikke for snar til å legge hendene på noen, og bli ikke medskyldig i synder som andre gjør. Hold deg selv ren. 23Drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen og fordi du så ofte er syk.
24Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen, hos andre følger de etter. 25#Matt 10,26 På samme måte er også de gode gjerninger synlige, og er de det ikke, skal de komme for dagen.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.