1. Timoteus 1

1
Hilsen
1 # Kol 1,27; 1 Tim 2,3; 4,10 # 1,1 apostel en utsending med fullmakt til å tale på vegne av sin herre. Brukes vanligvis om de 12 disiplene Jesus valgte ut, men også om enkelte andre. Paulus, Kristi Jesu apostel etter befaling fra Gud, vår frelser, og fra Kristus Jesus, vårt håp, 2#Apg 16,1ff; 17,14f; 18,5; 19,22; 20,4; Rom 16,21; 1 Kor 4,17; 16,10; 2 Kor 1,1.19; Fil 1,1; 2,19; Kol 1,1; 1 Tess 1,1; 3,2.6; 2 Tess 1,1; 2 Tim 1,2; Filem 1; Hebr 13,23#1,2 Timoteus en av =Paulus' medarbeidere. hilser Timoteus, mitt ektefødte barn i troen: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!
Advarsel mot vranglærere
3 # 1,3 Makedonia =romerske provinser. Efesos handelsby og hovedstad i den romerske provinsen Asia. =byer. Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli igjen i Efesos så du kunne forby enkelte å komme med en annen lære 4#4,7; 2 Tim 4,4; Tit 1,14; 3,9#1,4 myter og endeløse slektstavler Det siktes trolig til filosofiske eller astrologiske tolkninger av skapelsesfortellingene, fedrehistoriene og slektstavlene i 1 Mos. eller være opptatt av myter og endeløse slektstavler. For slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan, der det dreier seg om tro. 5#Matt 5,8; Rom 13,10 Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. 6#6,4.20f; 2 Tim 2,14.16.18; Tit 1,10 Noen har forvillet seg bort fra dette og har havnet i tomt snakk. 7De vil være lovlærere, men forstår verken det de selv sier eller det de uttaler seg så selvsikkert om.
8 # Rom 7,12.16 Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, 9#1,9–10 lovbrytere følges av en lastekatalog, en oppregning av holdninger og handlinger som strider mot kristen tro og liv. =kataloger.#Matt 15,19; Rom 1,29ff; 13,13; 1 Kor 5,10f; 6,9f; 2 Kor 12,20; Gal 5,19ff; Ef 5,3ff; Kol 3,5ff; 2 Tim 3,2ff og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, 10#4,6; 6,3; 2 Tim 1,13; 4,3; Tit 1,9.13; 2,1.8 dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære. 11#Tit 1,3 Dette er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud, den salige, det evangeliet som er betrodd meg.
Den største av syndere
12 # Apg 9,15 Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten, 13#Apg 3,17; Gal 1,13 jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. 14Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. 15#Matt 9,13; Luk 19,10 Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 16#1,13 Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. 17#Rom 16,27; Gal 1,5; Ef 3,21; 2 Tim 4,18; Jud 25#1,17 Amen hebr. for «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.
Oppdraget til Timoteus
18 # 4,14; 6,12+ # 1,18 profetiene Ifølge Apg 13,1–3 kunne kristne bli utpekt til bestemte oppgaver på grunnlag av profetord fra ledere og forkynnere. Timoteus, mitt barn, slik er oppdraget jeg nå overgir til deg, i samsvar med de profetiene som før er talt til deg. Ved dem skal du stride den gode strid 19#3,9 i tro og med god samvittighet. Noen har feid samvittigheten til side, og troen deres har forlist. 20#1 Kor 5,5; 2 Tim 2,17; 4,14 Blant dem er Hymeneos og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, for at de skal bli irettesatt så de ikke spotter.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring