1. Tessaloniker 4

4
Fremskritt i hellighet og kjærlighet
1 # Fil 4,9; 2 Tess 2,15; 3,6 For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. 3#3 Mos 19,2 For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. 4#1 Kor 6,13.15; 7,2#4,4 kone Det gr. ordet betyr egentlig «redskap» eller «kar», jf. 2 Kor 4,7, men ble brukt som omskrivning for «kone». Jf. 1 Pet 3,7. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, 5#Sal 79,6 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. 7#2 Tess 2,13f For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8#Esek 36,27; Luk 10,16 Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd.
9 # Jes 54,13; Jer 31,33f; Joh 13,34 # 4,9–10 søskenkjærligheten Tanken om kristne som =søsken er viktig hos Paulus og står sentralt i 1 Tess (1,4; 2,1.9.14.17; 3,7; 4,1.9.10.13; 5,1.4.12.14.25.26). Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere. For dere har selv lært av Gud å elske hverandre, 10#Rom 12,10; Hebr 13,1; 1 Pet 1,22; 2 Pet 1,7; 1 Joh 3,10ff og dere viser denne kjærligheten mot alle våre søsken i hele Makedonia. Like fullt oppfordrer vi dere, søsken, til å gjøre enda større fremskritt. 11#2 Tess 3,6ff; 1 Tim 2,2 Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, passe deres egne plikter og arbeide med hendene, slik vi har pålagt dere. 12#Kol 4,5 Da kan dere gå fram slik det sømmer seg overfor dem som står utenfor, og trenger ikke å be noen om hjelp.
Når Herren kommer
13 # Ef 2,12 # 4,13 sovnet inn Søvn og hvile er et vanlig bilde på død i den antikke verden. Jf. 2 Sam 7,12; 1 Kong 2,10; Matt 27,52; 1 Kor 11,30; 15,6.18.20.51. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. 14#1 Kor 15,12ff For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. 15#1 Kor 15,23 Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. 16#Matt 24,31+; 1 Kor 15,52 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 17#Joh 14,3; 17,24 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring