1. Samuelsbok 12
N11BM

1. Samuelsbok 12

12
Samuel tar avskjed med folket
1 # 8,7.22 Samuel sa til hele Israel: «Jeg har lyttet til alt dere har sagt til meg, og jeg har satt en konge over dere. 2Fra nå av er det kongen som skal lede dere. Jeg er gammel og grå, og mine sønner er blant dere. Fra jeg var ung og til denne dag har jeg ledet dere. 3#4 Mos 16,15 Her står jeg. Før nå klagemål mot meg for Herren og hans salvede! Er det noen jeg har tatt en okse fra? Er det noen jeg har tatt et esel fra? Er det noen jeg har undertrykt? Er det noen jeg har mishandlet? Er det noen jeg har tatt imot bestikkelser fra – og så lukket øynene for uretten? Om så er, vil jeg gi det tilbake.» 4De svarte: «Du har verken undertrykt oss eller mishandlet oss eller tatt noe fra noen.» 5#Dom 11,10+ Da sa han til dem: «I dag er Herren og hans salvede vitner på at dere ikke har funnet noen skyld hos meg.» Folket svarte: «Ja, han er vitne.»
6Så sa Samuel til folket: Ja, Herren er vitne, han som handlet gjennom Moses og Aron, og som førte fedrene deres opp fra Egypt. 7Kom nå fram, så vil jeg føre klagemål mot dere for Herrens ansikt. Jeg vil fortelle om alle Herrens velgjerninger mot dere og fedrene deres. 8#1 Mos 46,6; 2 Mos 3,10; 4,14ff; Jos 24,5 Da Jakob var kommet til Egypt, ropte fedrene deres til Herren, og han sendte Moses og Aron. De førte fedrene deres ut av Egypt og lot dem få bo på dette stedet. 9#Dom 2,14+ Men de glemte Herren sin Gud. Derfor overga han dem i hendene på Sisera, hærføreren i Hasor, og i hendene på filisterne og kongen i Moab. Alle disse gikk til krig mot dem. 10#Dom 10,10.15#12,10 Baal-gudene og Astarte-bildene =fremmede guder. Da ropte de til Herren og sa: «Vi har syndet, for vi har forlatt Herren og dyrket Baal-gudene og Astarte-bildene. Men fri oss nå ut av hendene på fiendene våre, så skal vi tjene deg.» 11#Dom 6,11ff.32; 11,1ff; 1 Sam 7,8ff#12,11 Bedan =Septuaginta har navnet Barak (Dom 4,6). Samuel Noen gamle overs. har Samson (Dom 13–16). Så sendte Herren Jerubbaal og Bedan, Jefta og Samuel og reddet dere fra fiendene rundt omkring, så dere kunne bo trygt. 12#8,19 Men da dere så at Nahasj, kongen over ammonittene, kom mot dere, sa dere til meg: «Nei, vi vil ha en konge til å styre oss» – enda Herren deres Gud var deres konge. 13Se, her er kongen som dere har valgt, han som dere ba om. Nå har Herren gitt dere en konge. 14Hvis dere frykter Herren, tjener ham og lytter til hans røst, og hvis dere ikke setter dere opp mot hans ord, men følger Herren deres Gud, både dere og kongen som hersker over dere, skal det gå godt. 15#5 Mos 1,26; Dom 2,15 Men hvis dere ikke vil lytte til Herrens røst og setter dere opp mot hans ord, skal Herrens hånd ramme dere slik den rammet fedrene deres. 16Kom fram og se det store som Herren vil gjøre for øynene på dere. 17Er det ikke nå tid for hvetehøsten? Jeg vil rope til Herren, og han skal sende torden og regn. Da skal dere skjønne og se at det i Herrens øyne var en stor synd dere gjorde da dere krevde en konge.
18Samuel ropte til Herren, og han sendte torden og regn den dagen. Da ble folket grepet av stor frykt for Herren og for Samuel, 19og de sa til Samuel: «Be til Herren din Gud at vi, dine tjenere, ikke må dø! For vi la enda en ond gjerning til alle våre synder da vi krevde en konge.» 20Samuel sa da til folket: «Vær ikke redde selv om dere har gjort alt dette onde. Vik bare ikke fra Herren, men tjen Herren av hele deres hjerte. 21#5 Mos 4,28+ Vik ikke fra ham! Følg ikke tomme guder som verken kan hjelpe eller frelse, for gagnløse er de. 22For sitt store navns skyld vil Herren ikke forkaste sitt folk, for han har besluttet å gjøre dere til sitt folk. 23Og jeg, aldri skal jeg gjøre en slik synd mot Herren at jeg holder opp å be for dere. Jeg skal lære dere den gode og rette vei. 24Frykt Herren og tjen ham i troskap og av et helt hjerte. For se hvor store ting han har gjort mot dere! 25Men hvis dere gjør det som er ondt, skal både dere og kongen deres gå til grunne.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.