1. Johannes 4

4
Prøv åndene
1 # Matt 7,15; 24,24; 1 Tess 5,21; 2 Joh 7 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 2#1,1 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. 3#1 Kor 12,3; 1 Joh 2,18+ Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.
4 # Matt 12,29; Joh 3,31 # 4,4 han som er i verden =djevelen eller Antikrist. >2,18. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. 5#Joh 15,19 De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. 6#Joh 8,47; 18,37 Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.
Gud er kjærlighet
7 # 2,29; 5,1 Mine kjære, la oss elske hverandre!
For kjærligheten er fra Gud,
og hver den som elsker, er født av Gud
og kjenner Gud.
8 # 4,16 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet.
9 # Joh 3,16 Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,
at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden
for at vi skulle leve ved ham.
10 # Rom 3,25+; 5,8 Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss
og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
11 # Matt 18,33 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. 12#2 Mos 33,20; Matt 11,27; Joh 1,18; 5,37; 6,46; 14,9 Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.
13 # 3,24 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. 14#Joh 3,17; 4,42 Og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. 15#Matt 16,16; 1 Joh 2,23; 5,5 Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud. 16#4,8 Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.
17 # 2,28 I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. 18#Rom 8,15 I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. 19#4,10 Vi elsker fordi han elsket oss først. 20#2,11; 3,15.17 Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. 21#Matt 22,36ff Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring