1. Johannes 3
N11BM

1. Johannes 3

3
1 # Joh 1,12; 16,3; 17,25 Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. 2#Matt 5,8; Rom 8,17.29; Fil 3,21; Kol 3,4 Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. 3#2,6 Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren.
Hvem er Guds barn?
4Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør mot loven. 5#Jes 53,4f.9; Joh 1,29; 8,46; 1 Pet 2,22.24 Og dere vet at han åpenbarte seg for å bære bort våre synder, og i ham finnes det ingen synd. 6#3,9+#3,6 synder her om å leve i synd. Den som blir værende i ham, synder ikke. Den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.
7 # 2,29 Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. 8#Joh 8,44 Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. 9#1 Pet 1,23; 1 Joh 2,29; 3,6; 3 Joh 11 Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. 10#Hebr 13,1+; 1 Joh 2,29 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud.
11 # Joh 13,34; 15,12.17; 1 Joh 2,7 For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. 12#1 Mos 4,8 Vi må ikke ligne Kain: Han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige.
13 # Joh 15,18f; 17,14 Bli ikke forundret om verden hater dere, søsken. 14#Joh 5,24; 1 Joh 2,11 Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. Den som ikke elsker, blir værende i døden. 15#Matt 5,21f; Gal 5,20f Den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. 16#Joh 15,13; Ef 5,2 Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.
17 # 5 Mos 15,7; Jak 2,15f Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?
Frimodighet for Gud
18Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. 19Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. 20For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. 21#5,14 Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud. 22#Jer 29,12f; Matt 7,7; 21,22; Mark 11,24; Joh 14,13+; Jak 1,5; 1 Joh 5,14f Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne. 23#Joh 6,29; 15,17 Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss. 24#Joh 14,23; Rom 8,9+#3,24 sin Ånd Jf. 4,1–6.13; 5,6–8. Den som holder hans bud, blir værende i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.