1. Johannes 2

2
1 # Rom 8,34; Hebr 7,25; 9,24 # 2,1 talsmann Det gr. ordet har mange betydningsnyanser: «hjelper», «trøster», «formaner», «advokat». Mens Joh bruker det om Ånden, brukes det her om Jesus. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. 2#Joh 1,29; 11,51f; Rom 3,25+; Kol 1,20 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.
Det nye budet
3 # 2,3–4 kjenner brukes i 1 Joh og Joh som uttrykk for å tro. Ordet er nært knyttet til å holde Guds bud og ord. Jf. Joh 10,14–15; 1 Joh 3,22–24; 5,2–3. På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud. 4#Joh 15,10; Tit 1,16; 1 Joh 1,6; 4,20 Den som sier: «Jeg kjenner ham», men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. 5#Joh 14,21.23 Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham. 6#Joh 13,15; 1 Pet 2,21#2,6 er i ham dvs. i Kristus. Uttrykket brukes ofte i Joh og 1 Joh om forholdet mellom den troende og Gud eller Kristus. Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.
7 # Matt 22,37ff; 1 Joh 2,24; 3,11; 2 Joh 5f # 2,7 et gammelt bud Jf. Joh 13,34; 1 Joh 3,11. Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud som dere har hatt fra begynnelsen av. Dette gamle budet er det ordet dere har hørt. 8#Joh 8,12; 13,34; Rom 13,12 Likevel er det et nytt bud jeg skriver om, et bud som er sant i ham og i dere. For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede. 9Den som sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket. 10#Rom 14,13 Den som elsker sin bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall. 11#Joh 12,35f Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans.
Elsk ikke verden
12 # Apg 10,43 Dere barn, jeg skriver til dere
fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld.
13 # 1,1 Dere fedre, jeg skriver til dere
fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen av.
Dere unge, jeg skriver til dere
fordi dere har seiret over den onde.
14Ja, barn, jeg har skrevet til dere
fordi dere kjenner Far.
Dere fedre, jeg har skrevet til dere
fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen av.
Dere unge, jeg har skrevet til dere
fordi dere er sterke:
Guds ord blir værende i dere,
og dere har seiret over den onde.
15 # Joh 5,42; Rom 12,2; Jak 4,4 Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. 16For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden. 17#Matt 7,21; 1 Kor 7,31 For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, består til evig tid.
Fornektelse og bekjennelse
18 # Matt 24,5.24 # 2,18 Antikrist «mot-Kristus», tittel på en hovedmotstander av Kristus, jf. v. 22; 4,3; 2 Joh 7. Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid. 19#Apg 20,30 De kom fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært av oss, ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. 20#Joh 14,26; 2 Kor 1,21; 1 Joh 2,27#2,20 salvet Salving er et bilde på Den hellige ånds gave. =religiøse skikker og ordninger. Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten. 21#2 Pet 1,12 Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. 22#2,18+ Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. 23#Matt 10,33+; Joh 5,23 Den som fornekter Sønnen, har ikke fellesskap med Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også fellesskap med Faderen. 24#2,7 La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli værende i dere. For dersom det dere har hørt fra begynnelsen, blir i dere, vil også dere bli værende i Sønnen og i Faderen. 25#Joh 3,15; 6,40 Og dette er det han har lovet oss: det evige liv.
26Når jeg skriver dette, tenker jeg på dem som fører dere vill. 27#Jer 31,34; 1 Joh 2,20 Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere, så dere trenger ikke opplæring fra noen. For hans salve lærer dere om alt, og den er sann og uten løgn. Bli da i ham, slik den har lært dere.
Når Kristus åpenbarer seg
28 # 4,17 Ja, bli i ham, barn! Da kan vi være frimodige når Kristus åpenbarer seg, og ikke bli vist bort med skam når han kommer. 29#3,7.10 Når dere vet at han er rettferdig, skjønner dere at den som gjør det som er rett, er født av ham.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring