1. Korinter 9
N11BM

1. Korinter 9

9
Apostlenes rettigheter
1 # Apg 9,3ff; 1 Kor 15,8 Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren? 2#2 Kor 3,2f Om jeg ikke er apostel for andre, er jeg det i alle fall for dere! Ja, dere er seglet på mitt apostelkall i Herren. 3Mitt forsvar mot dem som dømmer meg, er dette: 4#Luk 10,7f; 1 Kor 9,13f Har ikke også vi rett til å få mat og drikke? 5#Matt 8,14; 16,18+#9,5 Kefas >1,12. Har ikke også vi rett til å ha med oss en troende søster som ektefelle, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? 6#2 Tess 3,8f Er det bare jeg og Barnabas som ikke har retten til å slippe å arbeide? 7#2 Tim 2,4.6 Hvem er soldat og betaler lønnen selv? Hvem planter en vinmark uten å få spise av frukten? Eller hvem er gjeter uten å drikke av melken fra buskapen? 8Taler jeg bare rent menneskelig her? Eller sier ikke loven det samme? 9#5 Mos 25,4; 1 Tim 5,18#9,9 en okse som tresker Under treskingen trakk oksen en treskeslede over kornaksene og fikk spise av kornet. Jo, for i Moseloven står det skrevet: Du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker. Men er det oksene Gud tenker på? 10#2 Tim 2,6#9,10 den som pløyer … få sin del Kilden for dette skriftsitatet er ikke kjent. Et lignende motiv finnes i Siraks bok, Sir 6,19. =kanon. Er ikke dette sagt fullt og helt med tanke på oss? Jo, dette er skrevet for vår skyld. For den som pløyer og den som tresker, skal gjøre det i håp om å få sin del. 11#Rom 15,27 Når vi har sådd det åndelige blant dere, er det da for mye at vi får høste av det materielle? 12#Apg 20,33f; 2 Kor 11,7ff Om nå andre har rett til dette hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer? Likevel har vi ikke gjort bruk av vår rett. I stedet tåler vi alt for ikke å legge hindringer i veien for Kristi evangelium. 13#3 Mos 6,9.19; 5 Mos 18,1ff Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet, lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret, får sin del av det som ofres på alteret? 14#Matt 10,10; Gal 6,6 På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.
15Men jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Jeg skriver heller ikke nå for å gjøre krav på det. Heller ville jeg dø – ingen skal ta fra meg dette som jeg er så stolt av. 16#Jer 20,9; Luk 17,10 Men det at jeg forkynner evangeliet, er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang. Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet! 17#4,1 Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn. Men gjør jeg det fordi jeg må, er det en forvalteroppgave som er betrodd meg. 18Og hva er så min lønn? Jo, at jeg forkynner evangeliet uten kostnad for noen og gir avkall på den rett som evangeliet gir meg.
19 # Matt 20,26f Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. 20#Apg 16,3; 21,20ff For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. 21For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. 22#2 Kor 11,29 For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. 23Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.
24 # Fil 3,14 # 9,24 stadion et lengdemål på ca. 185 m som utgjorde en løpsdistanse. Ordet ble også brukt som betegnelse på hele idrettsarenaen. =mål og vekt. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! 25#2 Tim 2,5; 4,7f; Jak 1,12; 1 Pet 5,4; Åp 2,10; 3,11#9,25 seierskrans laget av olivengreiner eller laurbær. Vinnerne av idrettskonkurranser fikk en slik lagt på hodet. Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. 26Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. 27Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.