1. Korinter 7

7
Ekteskap og ugift stand
1 # 7,1 det dere skrev om Paulus har mottatt et brev fra menigheten med bestemte spørsmål, som han her kommer inn på. Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. 2#1 Tess 4,3f Men for å unngå hor skal hver mann ha sin kone og hver kvinne sin ektemann. 3Mannen skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen, og hun overfor ham. 4Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. 5Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke er blitt enige om det for en tid, for å leve i bønn. Kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve. 6Dette er ment som en tillatelse, ikke som et påbud. 7#Matt 19,11f Jeg skulle ønske at alle var som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene slik, den andre slik.
8Til de ugifte og enkene sier jeg: Det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg. 9#1 Tim 5,14 Men dersom de ikke kan være avholdende, må de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær. 10#Matt 5,32; Mark 10,4.11f; Luk 16,18 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.
12Til de andre sier jeg – dette er mine ord, ikke Herrens: Dersom en bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. 13Og dersom en kvinne har en ikke-troende mann og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. 14For den ikke-troende mannen blir regnet som hellig på grunn av sin kone, og den ikke-troende kvinnen blir regnet som hellig fordi mannen er en troende bror. Ellers ville jo barna deres være urene, men nå er de hellige. 15Men hvis den ikke-troende vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfeller er ikke den troende broren eller søsteren bundet. Gud har kalt dere til fred. 16#1 Pet 3,1 For vet vel du, kvinne, om du kan redde din mann? Og vet vel du, mann, om du kan redde din kone?
17 # 7,20.24 Derfor skal enhver leve sitt liv der Herren har satt ham, der han var da Gud kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene. 18Om noen ble kalt som omskåret, skal han ikke prøve å forandre det. Om noen er blitt kalt som uomskåret, skal han ikke la seg omskjære. 19#Rom 2,25ff; Gal 5,6; 6,15 For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud. 20Enhver skal forbli der han var da han ble kalt. 21Ble du kalt som slave? La ikke det bekymre deg! Men kan du bli fri, så velg heller det. 22#Rom 6,18.22; Ef 6,6; Filem 16; 1 Pet 2,16 For den som var slave da Herren kalte ham, er Herrens frigitte, og den som var fri da han ble kalt, er Kristi slave. 23#6,20 Dere er kjøpt, og prisen betalt. Så bli ikke slaver av mennesker. 24Mine søsken, enhver skal forbli der han var da han ble kalt, og være der for Gud.
25 # 7,25 de unge jentene gr. «jomfruene». Ordet er i v. 36 og 38 oversatt med «kjæresten». Når det gjelder de unge jentene, har jeg ikke noe påbud fra Herren. Men jeg sier min mening, siden Herren i sin godhet lar meg være troverdig. 26#Luk 21,23 På grunn av den nødstid vi lever i, mener jeg det er godt for et menneske å bli værende som det er. 27Er du bundet til en kvinne, så prøv ikke å bli fri. Er du ikke bundet, så finn deg ingen kone. 28Om du likevel gifter deg, synder du ikke, og om en ung jente gifter seg, synder hun ikke. Men de gifte kommer til å møte vansker i livet, og det vil jeg gjerne spare dere for. 29#Rom 13,11f; 1 Kor 10,11; 1 Pet 4,7; 1 Joh 2,18 For det sier jeg, brødre: Det er stadig kortere tid igjen. Fra nå av skal de som har kone, være som om de ingen hadde, 30de gråtende som om de ikke gråt, de glade som om de ikke gledet seg, de som kjøper noe, som om de ikke eide det, 31#1 Joh 2,15ff og de som bruker verdens goder, som om de ikke brukte dem. For verden slik den nå er, går under.
32Jeg vil at dere skal slippe bekymringer. Den ugifte er opptatt av det som hører Herren til, hvordan han kan være til glede for Herren. 33#Luk 14,20 Men den som er gift, er opptatt av det som hører verden til, hvordan han kan glede sin kone, 34og så blir sinnet delt. Den ugifte kvinnen og den unge jenta er opptatt av det som hører Herren til, så de kan være hellige både på kropp og sjel. Men den gifte kvinnen er opptatt av det som hører verden til, hvordan hun kan glede sin mann. 35#Luk 10,41f Jeg sier dette til deres eget beste, ikke for å legge bånd på dere, men for at dere skal leve sømmelig og holde dere trofast og helhjertet til Herren.
36 # 7,36 noen Det er uklart om dette viser til den mannlige parten i en avtale om ekteskap eller til en far som vil gifte bort en ugift datter. komme … usømmelig forhold eller «fører skam over den unge jenta». >v. 25. fordi han er i sin fulle kraft eller «fordi hun er forbi ungdomsalderen». Betydningen av den gr. teksten er usikker. Det er uklart om uttrykket sikter til den mannlige eller den kvinnelige parten. Om noen mener at han kommer inn i et usømmelig forhold til kjæresten sin fordi han er i sin fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil: La dem gifte seg, han synder ikke med det. 37Men den som står fast i sitt forsett og ikke er under tvang, men har herredømme over sin egen vilje og i sitt hjerte har bestemt seg til å la kjæresten forbli jomfru, han gjør vel i det. 38Så gjør altså den rett som gifter seg med kjæresten sin, og den som ikke gifter seg, gjør bedre.
39 # Rom 7,2f En kvinne er bundet så lenge mannen hennes lever. Dersom mannen dør, er hun fri til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. 40Men hun vil være lykkeligere om hun lever alene, etter min mening. Og jeg mener at også jeg har Guds Ånd.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring