1. Korinter 16

16
Innsamlingen til de hellige i Jerusalem
1 # 16,1 innsamlingen til de hellige pengeinnsamlingen til de nødlidende i menigheten i Jerusalem. Jf. v. 3; Apg 24,17; Rom 15,26; 2 Kor 8,6; Gal 2,10. Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia. 2#Matt 28,1; Apg 20,7; Åp 1,10 Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. 3#2 Kor 8,19 Når jeg er kommet, skal jeg gi anbefalingsbrev til dem dere finner skikket, og sende dem til Jerusalem med gaven. 4Om det er nødvendig at også jeg reiser, kan de dra sammen med meg.
Hilsener og sluttord
5 # Apg 19,21 Jeg kommer til dere når jeg har vært i Makedonia. Der reiser jeg bare igjennom, 6men hos dere vil jeg nok bli en stund, kanskje vinteren over. Så kan dere utruste meg for reisen videre, hvor den nå går. 7Denne gangen besøker jeg dere ikke bare på gjennomreise. Jeg håper å kunne bli en tid hvis Herren tillater det. 8#Apg 19#16,8 I Efesos Paulus skriver 1 Kor i Efesos. =byer. I Efesos blir jeg til pinse. 9#16,9 åpne dører et bilde på at folk er åpne for evangeliet. Jf. Apg 14,27; 2 Kor 2,12; Kol 4,3; Åp 3,8. For her er det åpne dører og rike muligheter for meg, og motstanderne er mange.
10 # 4,17 Dersom Timoteus kommer, så sørg for at han kan kjenne seg trygg hos dere. For han gjør Herrens gjerning akkurat som jeg selv. 11#1 Tim 4,12#16,11 søsken Paulus bruker ofte dette ordet når han tiltaler og omtaler sine medkristne. =søsken. Derfor skal ingen se ned på ham. Hjelp ham videre på reisen og la ham fare med fred, så han kan komme tilbake. For jeg og våre søsken venter på ham.
12 # 1,12 # 16,12 brødrene Jf. v. 17. Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg bedt ham inntrengende om å reise til dere sammen med brødrene. Men han er slett ikke villig til å reise nå; han kommer så snart han får anledning.
13 # Ef 6,10 Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke! 14La alt dere gjør, skje i kjærlighet.
15 # 1,16 # 16,15 en første frukt bilde som spiller på førstegrøden, det første som ble modent av korn og frukt i avlingen. Enda en ting ber jeg dere om, søsken. Dere vet at familien til Stefanas var en første frukt i Akaia, og at de har viet seg til tjenesten for de hellige. 16#1 Tess 5,12f Også dere må underordne dere under slike som dem og under enhver som strever og arbeider sammen med meg. 17Jeg er glad for at Stefanas, Fortunatus og Akaikos er kommet. De har oppveid savnet av dere 18og beroliget både meg og dere. Ha respekt for slike som dem.
19 # Apg 18,2f; Rom 16,3ff; 2 Tim 4,19 Menighetene i Asia hilser dere. Akvilas og Priska og menigheten som samles i deres hus, hilser dere hjertelig i Herrens navn. 20#Rom 16,16; 2 Kor 13,12; 1 Tess 5,26; 1 Pet 5,14 Alle våre søsken her sender sin hilsen. Hils hverandre med et hellig kyss!
21 # Gal 6,11; Kol 4,18; 2 Tess 3,17; Filem 19 Jeg, Paulus, skriver min hilsen med egen hånd. 22#Gal 1,8f; Åp 22,20#16,22 Marana ta! aram. bønnerop som betyr «Kom, Herre!» Jf. Åp 22,20. Ordene kan også deles på en annen måte: maran ata, «Herren er kommet» eller «Herren kommer». Den som ikke elsker Herren, forbannet være han! Marana ta! 23Herren Jesu nåde være med dere! 24Min kjærlighet er med dere alle i Kristus Jesus.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring