1. Korinter 15

15
Oppstandelsen
1 # 11,23; Gal 1,9; Fil 4,9; 1 Tess 2,13; 2 Tess 3,6 # 15,1.3 tok imot >11,2; jf. 11,23. Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. 2Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. 3#Luk 24,45f+ For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot,
at Kristus døde for våre synder etter skriftene,
4 # Hos 6,2; Matt 16,21+; Apg 2,24+ at han ble begravet,
at han sto opp den tredje dagen etter skriftene,
5 # Luk 24,34.36; Joh 20,19ff # 15,5 Kefas >1,12. og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.
6Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. 7Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. 8#15,8 ufullbåret foster Uttrykket sier at det var noe uvanlig ved Paulus' apostelkall. Han ble kalt til apostel etter Jesu død og oppstandelse og på en helt annen måte enn de andre apostlene. Jf. Apg 9,3ff. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. 9#Apg 8,3; Ef 3,8; 1 Tim 1,15 For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. 10#3,10; 2 Kor 11,5.23; Ef 3,7f Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. 11Men enten det er jeg eller de andre – dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro.
12Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? 13For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. 14Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. 15#Apg 2,24+; 4,33+ Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. 16For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. 17Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. 18Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. 19Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
20 # Apg 26,23; Kol 1,18; Åp 1,5 # 15,20 førstegrøden den første del av avlingen. Jf. 5 Mos 18,4. Innhøsting er et vanlig bilde på fullendelsen i Guds rike. Jf. Matt 13,39ff; Joh 4,35f. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 21#Rom 5,12–18 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22#1 Mos 3,19 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23#1 Tess 4,16 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24#Dan 2,44 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25#Sal 110,1; Apg 2,34f+ For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26#Åp 21,4 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27#Sal 8,7; Hebr 2,8 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
29 # 15,29 døpe for de døde Det kan se ut til at noen i Korint praktiserte dåp på vegne av mennesker som døde før de ble døpt. En slik praksis er ellers helt ukjent både i NT og i den tidlige kirken. Hvorfor lar noen seg døpe for de døde? Hvis de døde ikke står opp, hvorfor lar de seg da døpe for dem? 30Og hvorfor utsetter vi oss da for fare hver time på dagen? 31#Rom 8,36; 1 Kor 4,9; 2 Kor 4,11 Ja, mine søsken, jeg dør hver dag, det er like sant som at jeg er stolt av dere i Kristus Jesus. 32#Jes 22,13; 2 Kor 1,8 Var det bare med et rent menneskelig håp jeg kjempet mot ville dyr i Efesos, hva godt hadde det tjent til for meg? Hvis de døde ikke står opp, så
la oss spise og drikke,
for i morgen dør vi!
33 # 15,33 Sitatet er fra Menander, gresk dikter i det 4. årh. f.Kr. La dere ikke føre vill!
«Dårlig selskap ødelegger gode vaner.»
34 # Rom 13,11; 1 Kor 6,5; Ef 5,14 Våkn opp av rusen for alvor, og synd ikke! Noen av dere kjenner ikke Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det.
35Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?» 36#Joh 12,24 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. 38#1 Mos 1,11 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.
39Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. 40Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen. 41Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans.
42Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43#Fil 3,21 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 44Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: 45#15,45 levende sjel kan også oversettes «levende skapning», jf. 1 Mos 2,7. Uttrykket betegner mennesket som helhet. Samme uttrykk brukes også om dyr og fisker i 1 Mos 1,20f.24.30. Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. 46Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 47#1 Mos 2,7; Joh 3,31 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. 48Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. 49#1 Mos 5,3; Rom 8,29 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. 50#Joh 3,5f Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.
51Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52#Matt 24,31+; 1 Tess 4,16 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53#2 Kor 5,4 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54#Jes 25,8 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
Døden er oppslukt, seieren vunnet.
55 # Hos 13,14 Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?
56 # Rom 7,7ff Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57#1 Joh 5,5 Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! 58Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring