1. Korinter 14

14
Rettledning om gudstjenesten
1 # 12,31; 14,39 Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. 2For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved Ånden. 3Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. 4Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten. 5#4 Mos 11,29 Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som taler i tunger, hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten kan bli bygd opp. 6Sett nå, søsken, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hvilken nytte har dere av det, hvis jeg ikke samtidig gir dere åpenbaring, kunnskap, profeti eller lære? 7På samme måte er det med livløse instrumenter som fløyte eller harpe. Hvis det ikke er forskjell på tonene deres, hvordan kan en da oppfatte hva som blir spilt? 8Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp?
9Slik er det også med dere: Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere bare ut i luften! 10Ingen vet hvor mange språk det finnes i verden, og alle språk har sin mening. 11Men dersom jeg ikke kan språket, blir jeg en fremmed for den som snakker det, og han blir en fremmed for meg. 12Slik er det også med dere. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten! 13Derfor må den som taler i tunger, også be om å kunne tyde det. 14For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det. 15#Ef 5,19 Hva skal jeg så gjøre? Jo, jeg skal be med ånden, men også med forstanden; jeg skal lovsynge med ånden, men også med forstanden. 16#14,16 amen hebr. for «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. Hvis du holder takkebønn i din ånd, hvordan kan da den som ikke er fortrolig med dette, si «amen» til din bønn? Han skjønner jo ikke hva du sier. 17Du holder nok en god takkebønn, men ingen andre blir oppbygd av det. 18Jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere. 19Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden så jeg også kan lære andre noe, enn tale tusenvis av ord i tunger.
20 # Ef 4,14 Mine søsken, vær ikke uforstandige som barn! Vær små i ondskap, men fullvoksne i forstand. 21#Jes 28,11f Det står skrevet i loven:
På andre språk og med fremmede tungemål
skal jeg tale til dette folket,
men enda vil de ikke høre på meg,
sier Herren.
22Derfor er tungetalen et tegn, ikke for de troende, men for dem som ikke tror. Og den profetiske tale er ikke for dem som ikke tror, men for de troende. 23#Apg 2,13 Om nå hele menigheten kommer og er samlet og alle taler i tunger, og utenforstående eller ikke-troende kommer inn, vil de ikke da si at dere er gått fra forstanden? 24#Joh 16,8 Men hvis alle taler profetisk når en av disse kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle; 25#Sak 8,23 hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne: Gud er sannelig blant dere!
26 # 12,7ff Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp. 27Taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre hver gang. De skal tale én om gangen, og det skal være én som tyder. 28Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger, tie når menigheten er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud. 29#1 Tess 5,19ff La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier. 30Men hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, skal den første tie. 31For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret. 32Enhver profet har herredømme over sin profetånd, 33#Rom 15,33 for Gud vil ikke uorden, men fred.
Som i alle de helliges menigheter 34#1 Mos 3,16; 1 Kor 11,3; Ef 5,22; 1 Tim 2,11f; Tit 2,5 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. 35Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten. 36Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut? Er det bare til dere ordet er kommet? 37#1 Joh 4,6 Hvis noen mener seg å være profet eller ha åndsgaver, så skal han vite at det jeg skriver, er et Herrens bud. 38#14,38 Mange gamle håndskrifter har «Om noen ikke forstår, får han la det være». Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt.
39 # 1 Tess 5,20 Derfor, mine søsken: Vær ivrige etter å tale profetisk, og hindre ikke tungetale. 40#14,33; Kol 2,5 Men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg!

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring