1. Krønikebok 3

3
Davids slekt
1 # 2 Sam 3,2–5 # 3,1 Daniel Abigajils sønn heter Kilab i 2 Sam 3,3. Dette er de sønnene som David fikk i Hebron: Den førstefødte var Amnon, som han fikk med Ahinoam fra Jisreel. Den andre var Daniel, som han fikk med Abigajil fra Karmel. 2Den tredje var Absalom, sønn av Maaka, som var datter av kong Talmai i Gesjur. Den fjerde var Adonja, sønn av Haggit. 3Den femte var Sjefatja, sønn av Abital, og den sjette var Jitream, sønn av Davids kone Egla. 4Disse seks sønnene fikk han i Hebron, hvor han regjerte i sju år og seks måneder. I trettitre år regjerte han i Jerusalem.
5 # 2 Sam 5,14–16 Dette er de sønnene han fikk i Jerusalem: Sjima, Sjobab, Natan og Salomo – disse fire fikk han med Batseba, datter av Ammiel – 6Jibhar, Elisjua og Elifelet, 7Nogah, Nefeg og Jafia, 8Elisjama, Eljada og Elifelet, i alt ni. 9#2 Sam 13,1 Alle disse var Davids sønner. Dessuten hadde han sønner med sine medhustruer. Og Tamar var deres søster.
10 # 1 Kong 11,43 Salomos sønn var Rehabeam, hans sønn Abia, hans sønn Asa og hans sønn Josjafat. 11Hans sønn var Joram, hans sønn Ahasja og hans sønn Joasj. 12Hans sønn var Amasja, hans sønn Asarja og hans sønn Jotam. 13Hans sønn var Ahas, hans sønn Hiskia og hans sønn Manasse. 14Hans sønn var Amon og hans sønn Josjia. 15#3,15 Sjallum kalles Joahas i 2 Kong 23,30f. Josjias sønner var Johanan, den førstefødte, den andre var Jojakim, den tredje var Sidkia, og den fjerde var Sjallum. 16Jojakims sønner var Jekonja og Sidkia.
17Sønnene til Jekonja, han som levde i fangenskap, var Sjealtiel, 18så Malkiram, Pedaja, Sjenassar, Jekamja, Hosjama og Nedabja. 19#3,19 Serubabel Andre steder blir Sjealtiel regnet som far til Serubabel. Jf. Hag 1,1; 2,23; Esra 3,2.8; Neh 12,1. Pedajas sønner var Serubabel og Sjimi. Og Serubabels sønner var Mesjullam og Hananja – Sjelomit var deres søster – 20dessuten Hasjuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jusjab-Hesed, fem i alt. 21Hananjas etterkommere var Pelatja og Jesaja, dessuten etterkommerne av Refaja, Arnan, Obadja og Sjekanja. 22Sjekanjas sønn var Sjemaja, og Sjemajas sønner var Hattusj, Jigal, Bariah, Nearja og Sjafat, seks i alt. 23Nearjas sønner var Eljoenai, Hiskia og Asrikam, tre i alt. 24Eljoenais sønner var Hodavja, Eljasjib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, sju i alt.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring