1. Krønikebok 25

25
Sangerne
1David og hærførerne skilte ut sønnene til Asaf, Heman og Jedutun for tempeltjenesten. De var profeter som spilte på lyre, harpe og symbaler. Dette er listen over de mennene som skulle utføre denne tjenesten: 2av Asafs sønner: Sakkur, Josef, Netanja og Asarela, Asafs sønner under ledelse av Asaf, som profeterte på oppdrag fra kongen; 3av Jedutun, det vil si Jedutuns sønner: Gedalja, Seri, Jesaja, Hasjabja og Mattitja, seks i alt, under ledelse av deres far Jedutun, som profeterte til Herrens lov og pris på lyre; 4av Heman, det vil si Hemans sønner: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sjubael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josjbekasja, Malloti, Hotir og Mahasiot. 5Alle disse var sønner av Heman, kongens seer. Ham hadde Gud lovet stor kraft. Derfor ga han Heman fjorten sønner og tre døtre. 6Alle disse sto under ledelse av sin far når de sang ved gudstjenesten i Herrens hus til tonene av symbaler, harper og lyrer. Asaf, Jedutun og Heman sto under kongens ledelse. 7Tallet på dem og brødrene deres som var opplært til å synge for Herren, var 288, dyktige sangere alle sammen.
8 # 24,31 De kastet lodd om vaktordningen etter prinsippet «liten som stor, mester som lærling». 9Det første loddet falt på Josef av Asafs slekt; det andre på Gedalja, han og brødrene og sønnene hans, tolv i alt; 10det tredje på Sakkur med sønner og brødre, tolv i alt; 11det fjerde falt på Jisri med sønner og brødre, tolv i alt; 12det femte på Netanja med sønner og brødre, tolv i alt; 13det sjette på Bukkia med sønner og brødre, tolv i alt; 14det sjuende på Jesarela med sønner og brødre, tolv i alt; 15det åttende falt på Jesaja med sønner og brødre, tolv i alt; 16det niende på Mattanja med sønner og brødre, tolv i alt; 17det tiende på Sjimi med sønner og brødre, tolv i alt; 18det ellevte på Asarel med sønner og brødre, tolv i alt; 19det tolvte falt på Hasjabja med sønner og brødre, tolv i alt; 20det trettende på Sjubael med sønner og brødre, tolv i alt; 21det fjortende på Mattitja med sønner og brødre, tolv i alt; 22det femtende på Jeremot med sønner og brødre, tolv i alt; 23det sekstende falt på Hananja med sønner og brødre, tolv i alt; 24det syttende på Josjbekasja med sønner og brødre, tolv i alt; 25det attende på Hanani med sønner og brødre, tolv i alt; 26det nittende på Malloti med sønner og brødre, tolv i alt; 27det tjuende falt på Eliata med sønner og brødre, tolv i alt; 28det tjueførste på Hotir med sønner og brødre, tolv i alt; 29det tjueandre på Giddalti med sønner og brødre, tolv i alt; 30det tjuetredje på Mahasiot med sønner og brødre, tolv i alt; 31og det tjuefjerde loddet falt på Romamti-Eser med sønner og brødre, tolv i alt.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring