1. Samuelsbok 15:34

1. Samuelsbok 15:34 N11BM

Deretter gikk Samuel til Rama, og Saul dro hjem til Sauls Gibea.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del