1. Samuelsbok 15:33

1. Samuelsbok 15:33 N11BM

Samuel svarte: «Som ditt sverd rev barna bort fra mødrene, skal din mor bli barnløs, mer enn andre kvinner.» Så hogg Samuel Agag ned for HERRENS ansikt i Gilgal.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del