1. Samuelsbok 13
N11BM

1. Samuelsbok 13

13
Krig med filisterne
1 # 13,1 tretti år Tallet mangler i den hebr. teksten, men finnes i noen gr. håndskrifter. to år Apg 13,21 regner med førti år. Saul var tretti år gammel da han ble konge, og han var konge over Israel i to år.
2 # 13,2 Mikmas by sørøst for Betel. Saul valgte seg ut tre tusen mann av Israel. To tusen av dem var sammen med ham ved Mikmas og i fjelltraktene ved Betel, og ett tusen var sammen med Jonatan ved Gibea i Benjamins landområde. Saul sendte resten av folket hjem, hver til sitt. 3Jonatan slo filisternes vaktstyrke i Gibea, og det hørte filisterne. Saul lot hornet gjalle over hele landet, for han sa: «Dette skal hebreerne få høre.» 4Hele Israel fikk høre at Saul hadde slått filisternes vaktstyrke, og at filisterne hadde lagt israelittene for hat. Da ble folket kalt ut for å følge Saul til Gilgal. 5#13,5 tre tusen Oversettelsen følger =Septuaginta. =Masoretteksten har «tretti tusen». Bet-Aven Betel. >Jos 7,2. Filisterne samlet seg til kamp mot Israel med tre tusen vogner og seks tusen ryttere og med fotfolk så mange som sanden på havets strand. De dro opp og slo leir ved Mikmas, øst for Bet-Aven. 6Israelittene ble hardt presset, og da de så hvor farlig det ble, gjemte noen seg i huler og tornebusker, i fjellkløfter, underjordiske ganger og brønner, 7mens noen av hebreerne flyktet over Jordan til Gads og Gileads landområde.
Saul var fremdeles i Gilgal, og hele folket fulgte ham, skjelvende av redsel. 8Han ventet i sju dager, til den tiden Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket tok til å spre seg og gå fra Saul. 9Da sa han: «Kom hit med brennofferet og fredsofrene!» Så bar han fram brennofferet. 10Han var nettopp ferdig med å ofre da Samuel kom. Og Saul gikk ham i møte for å hilse ham. 11Samuel sa: «Hva har du gjort?» Saul svarte: «Jeg så at folket tok til å spre seg og gå fra meg. Du kom ikke til fastsatt tid, og filisterne samlet seg ved Mikmas. 12Da tenkte jeg: Nå kommer filisterne ned til Gilgal og går til angrep på meg uten at jeg har bedt om velvilje for Herrens ansikt. Derfor våget jeg meg til å bære fram brennofferet.» 13Samuel sa til Saul: «Du har handlet uforstandig. Du har ikke holdt det budet som Herren din Gud ga deg. Hadde du gjort det, ville Herren ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider. 14#Apg 13,21f Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved lag. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte og kalt ham til fyrste over sitt folk. For du har ikke holdt det Herren bød deg.» 15#14,2 Så brøt Samuel opp. Han dro fra Gilgal opp til Gibea i Benjamin.
Da Saul mønstret folket som hadde samlet seg rundt ham, var det omkring seks hundre mann. 16Saul og Jonatan, sønnen hans, lå ved Geba i Benjamins landområde med folket som hadde samlet seg rundt dem, og filisterne hadde slått leir ved Mikmas. 17#13,17 Ofra by nordøst for Betel. Jf. Jos 18,23. Plyndrere dro ut fra filisternes leir i tre avdelinger. Den første gikk i retning Ofra i Sjual-landet, 18#13,18 Sebo'im-dalen kan også oversettes «Hyene-dalen». den andre i retning Bet-Horon og den tredje i retning av grensen på høylandet over Sebo'im-dalen, mot ørkenen.
19 # Dom 5,8 Den gang fantes det ingen smed i hele Israel, for filisterne sa: «Hebreerne må ikke få lage sverd og spyd selv!» 20Derfor måtte alle israelittene dra ned til filisterne for å få kvesset sine plogjern og hakker, økser og sigder. 21#13,21 2/3 sjekel ca. 7,6 g. Prisen var to tredjedels sjekel for plogjern og hakker, tretindede høygafler og økser og for å få satt jernpigger på staver. 22Slik hadde det seg at den dagen slaget sto, hadde ingen av dem som fulgte Saul og Jonatan, sverd eller spyd. Bare Saul og hans sønn Jonatan hadde slike våpen.
23Filisternes forpost rykket fram til passet ved Mikmas.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.