1. Samuelsbok 13:7

1. Samuelsbok 13:7 N11BM

mens noen av hebreerne flyktet over Jordan til Gads og Gileads landområde. Saul var fremdeles i Gilgal, og hele folket fulgte ham, skjelvende av redsel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del