1. Samuelsbok 13:5

1. Samuelsbok 13:5 N11BM

Filisterne samlet seg til kamp mot Israel med tre tusen vogner og seks tusen ryttere og med fotfolk så mange som sanden på havets strand. De dro opp og slo leir ved Mikmas, øst for Bet-Aven.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del