1. Samuelsbok 13:2

1. Samuelsbok 13:2 N11BM

Saul valgte seg ut tre tusen mann av Israel. To tusen av dem var sammen med ham ved Mikmas og i fjelltraktene ved Betel, og ett tusen var sammen med Jonatan ved Gibea i Benjamins landområde. Saul sendte resten av folket hjem, hver til sitt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del