1. Samuelsbok 13:18

1. Samuelsbok 13:18 N11BM

den andre i retning Bet-Horon og den tredje i retning av grensen på høylandet over Sebo'im-dalen, mot ørkenen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del