1. Samuelsbok 13:16

1. Samuelsbok 13:16 N11BM

Saul og Jonatan, sønnen hans, lå ved Geba i Benjamins landområde med folket som hadde samlet seg rundt dem, og filisterne hadde slått leir ved Mikmas.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del