1. Samuelsbok 13:13

1. Samuelsbok 13:13 N11BM

Samuel sa til Saul: «Du har handlet uforstandig. Du har ikke holdt det budet som HERREN din Gud ga deg. Hadde du gjort det, ville HERREN ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del