1. Samuelsbok 10:6

1. Samuelsbok 10:6 N11BM

Da kommer HERRENS ånd over deg så du kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem og blir et annet menneske.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del