1. Kongebok 14:8

1. Kongebok 14:8 N11BM

Jeg rev riket fra Davids hus og ga det til deg. Men du har ikke vært som David, min tjener. Han holdt mine bud og fulgte meg av hele sitt hjerte, så han bare gjorde det som var rett i mine øyne.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del