1. Kongebok 14:31

1. Kongebok 14:31 N11BM

Så gikk Rehabeam til hvile hos sine fedre, og han ble begravet hos sine fedre i Davidsbyen. Hans mor het Naama og var fra Ammon. Hans sønn Abia ble konge etter ham.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del