1. Kongebok 14:29

1. Kongebok 14:29 N11BM

Det som ellers er å fortelle om Rehabeam og alt det han utrettet, står skrevet i Juda-kongenes krønike.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del