1. Kongebok 14:25

1. Kongebok 14:25 N11BM

I Rehabeams femte regjeringsår dro Sjisjak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del